Workshop zameraný na politiku


dansk Deutsch English espanol Nederlands


Tento projekt si stanovil za cieľ odstrániť rozdiel medzi „politickou elitou“ a „radovým občanom“ ako i zdanlivý nesúlad medzi slobodou a kolektívnym vedomím, medzi zámerom a medziľudskou láskou a medzi ekológiou a ekonomikou.

Projekt je postavený na spolupráci a má vytvoriť platformu pre tých, ktorí – celkom neprofesionálne – chcú niečím prispieť pre medziľudské spolunažívanie, či už na malej, strednej alebo vyššej úrovni. Istotne sa týmto projekt stáva akýmsi odporcom istých zaužívaných mocenských štruktúr.

Hlavná časť tejto stránky je sprostredkovaná v našom materinskom jazyku – v nemčine, ktorej verziu môžete nájsť tu: Nemecká verzia.

Okrem toho nájdete niektoré informácie v angličtine: Anglická verzia (strucná verzia).


Aktuálne

Iniciatíva Európskych občanov za nepodmienený základný príjem

Chceme využiť voľby do Európskej únie 2014 na to, aby sme podporili myšlienku bezpodmieného základného príjmu a to tak, že sme vytvorili skupinu, ktorá sa nasadzuje za náš nasledujúci volebný program: pozri tu.


Kontakt

Email: kontakt@politik-werkstatt.de

Za stránku je zodpovedný:
Eric Manneschmidt

Tu nájdete linky na naše všetky internetové stránky, s ktorými pracujeme a ktoré majú tiež slovenskú verziu. Za ich obsah však nemôžeme prevziať zodpovenosť, keďže nemáme na ne žiaden vplyv: