Listina Bezpodmienečný základný príjem pre všetkýchhome
Hlavná stránka Slovensky
български čeština dansk Deutsch English espanol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands polski portugues Русский slovenščina suomi svenska українська


Program:


Všetci občania Európskej únie majú mesačne obdržať bezpodmienečný základný príjem (BZP). Táto suma má byť vyplatená individuálne v eurách a má zabezpečiť existenciu a základnú spoločenskú účasť. Základný príjem pre neplnoletých alebo pre inak nespôsobilé osoby bude vyplatený ich rodičom, resp. zákonným zástupcom. Základný príjem predstavuje individuálny právny nárok a nie je viazaný na žiadnu povinnosť – nie je podmienkou byť zamestnaný, nevykonáva sa ani skúmanie majetku. Výška základného príjmu bude stanovená v pravidelných odstupoch prostredníctvom referenda v rámci celej EÚ.

Odôvodnenie


Európska únia je projekt mieru medzi ľuďmi a medzi národmi. Predpokladom mieru je sociálna istota ľudí. BZP je najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie, ako zabezpečiť túto sociálnu istotu všetkým príslušníkom spoločenstva.

V dôsledku integračného procesu EÚ nie sú členské štáty schopné robiť politiku nezávisle od seba. Vzájomné pôsobenie medzi politikou menovou, hospodárskou, politikou pracovného trhu a sociálnou politikou je také veľké, že sa stalo nevyhnutnosťou zaručiť aj sociálnu istotu obyvateľstva na rovine EÚ.

EÚ dnes deklaruje byrokraciu, komplikované zmluvy a zákonodarstvo, ktorých výnos nie je pre človeka viditeľný. Bezpodmienečný základný príjem obzvlášť nepodlieha byrokracii a je ľahko zrozumiteľný, zmysel individuálnej existenčnej istoty je neprehliadnuteľný.

Európska únia rozdeľuje v dnešnej dobe veľa finančných prostriedkov vo forme subvencií na priemysel a poľnohospodárstvo. Z týchto peňazí profituje väčšinou len málo ľudí, ak keď by sa tým mali vytvárať pracovné miesta. BZP pre všetkých by celkovo vytvoril pracovné miesta, pretože peniaze sa buď míňajú, alebo investujú. Aj prostredníctvom základného príjmu by sa urýchlila podpora hospodárstva, s tým rozdielom, že sa pritom vytvárajú pracovné miesta, ktoré občania konkrétne požadujú. Konkrétne hospodárske rozhodnutia sa tak vykonávajú vo veľkom počte decentralizačne. Nemožno pochybovať o tom, že decentralizačne riadené ekonomiky - na rozdiel od centrálne riadených - sa strednodobo a dlhodobo rozvíjajú podstatne lepšie.home
Hlavná stránka Slovensky
български čeština dansk Deutsch English espanol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands polski portugues Русский slovenščina suomi svenska українська