Lijst onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereenStartpagina
Startpagina in het Nederlands
български čeština dansk Deutsch English espanol franÁais italiano latviešu valodā magyar polski portugues Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська


Programma:


Alle burgers van de Europese Unie ontvangen elke maand een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit bedrag wordt individueel in euroís uitbetaald en garandeert het levensonderhoud en volwaardige maatschappelijke participatie. Het basisinkomen van minderjarigen of anderszins onzelfstandige personen wordt aan de ouders of voogden uitbetaald. Het basisinkomen is een individueel recht dat juridisch wordt gegarandeerd en is zonder verplichtingen. Er is dus geen arbeidsplicht en er vindt geen vermogenstoets plaats. De hoogte van het basisinkomen wordt periodiek in een Europees referendum bepaald.

Motivatie


De Europese Unie is een project van vrede tussen mensen en landen. Sociale zekerheid is een voorwaarde voor vrede tussen mensen. Het basisinkomen is het meest eenvoudige en effectieve middel om deze sociale zekerheid voor alle leden van de gemeenschap zeker te stellen.

Door het integratieproces van de Europese Unie zijn de lidstaten niet meer in staat om onafhankelijk van elkaar hun beleid te bepalen. De wisselwerking tussen de financiŽle, handels- en arbeidsmarkten en de sociale politiek is zo sterk, dat het onontkoombaar is geworden om ook de sociale zekerheid van de bevolking op EU-niveau te waarborgen.

Nu vertegenwoordigt de EU voor veel mensen bureaucratie, ingewikkelde verdragen en een wetgeving waarvan het nut niet duidelijk is. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is daarentegen onbureaucratisch en de zin en het doel van individuele bestaanszekerheid is voor iedereen makkelijk te begrijpen.

De Europese Unie deelt vandaag de dag veel geld uit in de vorm van subsidies voor de industrie en landbouw. Van dit geld profiteren vaak slechts weinigen, ook al is het de bedoeling hiermee werkgelegenheid te scheppen. Een basisinkomen voor iedereen zou zeker ook werkgelegenheid creŽren, want het geld zal worden besteed voor consumptie en investeringen. Ook door middel van een basisinkomen wordt de economie gestimuleerd, met het verschil, dat daarbij werkgelegenheid wordt gecreŽerd, die ook echt door de burgers wordt gewenst. De concrete economische besluiten worden dan veel meer decentraal genomen. Het lijdt geen twijfel, dat decentraal gestuurde economieŽn op de (middel)lange termijn veel beter presteren dan centraal geleide.home
Startpagina in het Nederlands
български čeština dansk Deutsch English espanol franÁais italiano latviešu valodā magyar polski portugues Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська