Valgliste: Ubetinget basisindkomst til alleStartside
Startside på dansk
български čeština Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська


Program:


Alle borgere inden for den Europæiske Union er berettiget til en månedlig, ubetinget basisindkomst. Beløbet udbetales personligt i Euro og skal sikre eksistensgrundlag og basal samfundsmæssig medvirken. For så vidt det gælder mindreårige og andre umyndige udbetales basisindkomsten til forældre henholdsvis retslige værger. Basisindkomsten er at betragte som en individuel ret og er på ingen måde knyttet til nogen forpligtelse; der er altså ingen arbejdsforpligtelse, ligesom der ikke tages hensyn til modtagerens formueforhold. Basisindkomstens størrelse fastlægges for regelmæssige tidsintervaller ved en EU-folkeafstemning.

Begrundelse


Den Europæiske Union er et fredsprojekt mellem menneskene og mellem befolkningerne. Social sikkerhed er en forudsætning for bevarelse af fred. Basisindkomst er den simpleste og mest effektive løsning til at garantere social sikkerhed for alle tilknyttede samfundene.

I kraft af integrationsprocessen i EU er medlemslandene ikke længere i stand til af føre en politik uafhængig af hverandre. Vekselvirkningerne mellem valuta-, økonomi-, arbejdsmarkeds- og socialpolitik er så omfattende, at det nu er uomgængeligt nødvendigt også at garantere befolkningernes sociale sikkerhed på EU-plan.

I dag står EU for bureaukrati, komplicerede traktater og en lovgivning uden indlysende gavn for det enkelte menneske. En ubetinget basisindkomst er derimod yderst ubureaukratisk og letforståelig: Fornuften i en individuel eksistensgaranti kan ikke overses!

Den Europæiske Union fordeler i dag mange penge til at subventionere industri og landbrug. Som oftest kommer disse penge kun et fåtal til gode, også selv om de skulle skabe arbejdspladser. En ubetinget basisindkomst til alle ville ligeledes skabe arbejdspladser, idet pengene enten gives ud til forbrug eller investeres. Også gennem en basisydelse støttes økonomien med den forskel, at de arbejdspladser, der skabes er sådanne, som konkret efterspørges af borgerne. De konkrete økonomiske beslutninger bliver altså i høj grad truffet decentralt. Der kan ikke herske tvivl om, at en decentralt styret økonomi på mellem og lang sigt vil blomstre bedre end en centralstyret.

Startside
Startside på dansk
български čeština Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська