Bezpodmínečný základní příjem pro všechnyhome
български dansk Deutsch English espańol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands polski portuguęs Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська


Program:


Všichni občané Evropské unie by měli měsíčně obdržet tzv. bezpodmínečný základní příjem (BZP). Tato částka bude individuálně vyplácena v eurech a má za cíl finančně zabezpečit životní existenci a základní společenskou účast. V případě neplnoletých či jinak právně nezpůsobilých osob bude tento základní příjem vyplácen jejich rodičům, resp. zákonným zástupcům. Základní příjem představuje individuální právní nárok a není vázaný žádnou povinností. Není podmínkou být zaměstnán a rovněž nebude požadován doklad o výši majetku.Výše základního příjmu bude stanovena v pravidelných časových intervalech prostřednictvím referenda v rámci celé EU.

Odůvodnění


Evropská unie je projektem míru mezi lidmi a mezi národy. Předpokladem míru je sociální jistota lidí. BZP je nejjednodušší a nejefektivnější řešení, jak tuto sociální jistotu zabezpečit pro všechny příslušníky společenství.

V důsledku integračního procesu EU nejsou členské státy schopny přijímat politická rozhodnutí nezávisle na sobě. Vzhledem k výrazné vzájemné závislosti mezi měnovou, hospodářskou, sociální politikou a politikou pracovního trhu je nevyhnutelně nutné zaručit sociální jistotu obyvatelstva na úrovni EU.

Evropská unie dnes symbolizuje spíše byrokracii, její komplikované smlouvy a zákonodárství nejsou pro občany dostatečně transparentní. Naproti tomu bezpodmínečný základní příjem byrokratické mašinérii nepodléhá, je lehce srozumitelný a jeho smysl jako záruka individuální existenční jistoty je evidentní.

Evropská unie v současné době rozděluje velké množství finančních prostředků ve formě subvencí do průmyslu a zemědělství. Nicméně z těchto peněz, díky kterým by se měla vytvářet nová pracovní místa, má většinou užitek jen velmi málo lidí. BZP pro všechny občany by nová pracovní místa vytvořil, neboť příjemci peníze buď utratí, anebo investují. Základní příjem zároveň podpoří i ekonomiku s tím rozdílem, že budou vytvořena taková pracovní místa, která občané skutečně požadují. Navíc konkrétní ekonomická rozhodnutí budou přijímána decentralizovaně. Není možné pochybovat o tom, že decentralizovaně řízené ekonomiky, na rozdíl od těch centrálně řízených, prosperují podstatně lépe jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu.home
български dansk Deutsch English espańol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands polski portuguęs Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська