Dochód Gwarantowany dla każdegohome
български čeština dansk Deutsch English espańol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands portuguęs Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська


Program:


Wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni bezwarunkowo otrzymywać minimalną płacę zasadniczą. Ta kwota miałaby być płacona każdemu indywidualnie w euro i powinna zapewnić każdemu byt i podstawowy udział w społeczeństwie. Dla osób niepełnoletnich oraz dla osób niezdolnych do czynności prawnych płaca zasadnicza powinna być wypłacana ich rodzicom lub opiekunom prawnym. Płaca zasadnicza stanowi indywidualne prawo, które nie powinno być ograniczone jakimkolwiek przymusem. Nie istnieje coś takiego jak obowiązek pracy czy ocenianie czyichś celów. Wysokość płacy zasadniczej powinna być ustalana w ramach Unii Europejskiej za pomocą referendum.

Oświadczenie wyjaśniające


Celem politycznym, jaki przyświecał utworzeniu Unii Europejskiej, było zapewnienie pokoju w Europie jaki i na świecie. Zabezpieczenie socjalne jest warunkiem dla utrzymania pokoju a Dochód Gwarantowany jest najprostszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom Wspólnoty.

W związku z procesem integracji europejskiej, państwa członkowskie nie posiadają wyłącznych kompetencji do prowadzenia niezależnej polityki. Współzależność w takich dziedzinach jak waluta, finanse publiczne, zatrudnienie i polityka społeczna czynią państwa niezdolnymi do zagwarantowania bezpieczeństwa socjalnego obywatelom UE na szeroka skalę.

Dziś, Unia Europejska wydaje się być symbolem biurokracji, skomplikowanych traktatów i procesów decyzyjnych, które nie są zrozumiałe dla jej obywateli. W przeciwieństwie do tego, instytucja bezwarunkowej płacy zasadniczej jest wolna od biurokracji i zrozumiała – rzeczą oczywistą i najważniejszą dla nas jest zabezpieczenie socjalne każdej jednostki.

Unia Europejska wydaje sporą ilość pieniędzy na dotowanie przemysłu i rolnictwa, gdzie powinny powstawać miejsca pracy. W rzeczywistości, niewiele osób czerpie z tego korzyści. Dochód Gwarantowany dla każdego obywatela Unii Europejskiej będzie tworzył nowe miejsca pracy, jeżeli odbiorcy również wydadzą lub zainwestują swoje pieniądze. Płaca zasadnicza będzie stymulować gospodarkę poprzez kreowanie miejsc pracy przy uwzględnieniu żądań obywateli. Konkretne działania w sferze gospodarki powinny być zdecentralizowane. Nie ma wątpliwości, co do tego, że zdecentralizowana gospodarka – w porównaniu z centralnie planowaną – lepiej prosperuje w średnio i długoterminowym okresie.home
български čeština dansk Deutsch English espańol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands portuguęs Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська