Röstlista: Villkorslös basinkomst till allahome
български čeština dansk Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina suomi українська


Program:


Alla medborgare i Europeiska Unionen är berättigade till en villkorslös, månatlig basinkomst. Beloppet utbetalas personlig i Euro och skall säkra grundläggande behov och basal samhällsmedverkan. När det gäller minderåriga och andra omyndiga utbetalas beloppet till förälder eller annan vårdnadshavare. Basinkomsten är att beakta som en individuell rätt och är på inget sätt knuten till någon förpliktelse, den är alltså ingen arbetsförpliktelse, den tar även inte hänsyn till mottagarens förmögenhet. Storleken på basinkomsten fastställs regelbundet genom en EU-folkomröstning.

Motivering


Den Europeiska Unionen är ett fredsprojekt mellan människorna och befolkningarna. Social säkerhet är en förutsättning för fredsbevarande. Basinkomsten är den enklaste och mest effektiva lösningen för att garantera säkerhet för alla anknutna till unionen.

I kraft av integrationsprocessen i EU är medlemsländerna inte längre i stånd att föra en politik oavhängig av varandra. Växelverkningarna mellan valuta-, ekonomi-, arbetsmarknads-, och socialpolitik är så omfattande, att det är nu nödvändigt att också garantera medborgarnas sociala säkerhet på EU-nivå.

Idag står EU för byråkrati, komplicerade avtal och en lagstiftning vilkens nytta är svår att förstå för människorna. En villkorslös basinkomst är däremot ytterst obyråkratisk och lättförståelig: Förnuftet i en individuell garanti för grundläggande behov kan inte underskattas!

Den Europeiska Unionen fördelar idag stora summor till subventioner till industri och lantbruk. Som ofta kommer dessa pengar endast till nytta för ett fåtal, fast de skulle skapa arbetstillfällen. En villkorslös basinkomst till alla skulle likaledes skapa arbetstillfällen, genom att pengarna skulle antingen investeras eller förbrukas genom konsumtion. Ekonomin skulle också stödjas genom den villkorslösa grundinkomsten med den skillnaden, att de arbetstillfällen skapas som medborgarna konkret efterfrågar. De ekonomiska besluten blir alltså i hög grad decentralliserade. Det kan inte råda något tvivel om, att ett decentralliserat styrd ekonomi på lång sikt kommer att blomstra jämfört med en centralstyrd.home
български čeština dansk Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina suomi українська