Програмаhome
čeština dansk Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська


Program:


Всички граждани на ЕС трябва ежемесечно да получават безусловен основен доход (БОД). Тази сума трябва да се изплаща индивидуално в евро и да осигурява нормално съществуване и участие в обществения живот. За непълнолетни или по други причини нетрудоспособни лица сумата се изплаща на родителите, респ. на законно установените настойници. Този основен доход представлява юридически установено индивидуално право и не е обвързан със задължения, т.е. не се предявява условие за трудови задължения и не се провежда проверка на имуществото. Точната сума за БОД се регламентира периодически чрез референдум в целия ЕС.

Обоснование


ЕС е проект с цел мирно съществуване между хората и народите. Предпоставка за такова мирно съществуване е социалната сигурност. БОД е най-простият и ефективен метод, за да бъде гарантирана тази социална сигурност на всички членове на обществото.

Вследствие на интеграционния процес в ЕС, страните-членки вече не са в състояние да провеждат политика, независима една от друга. Взаимовръзките между валутна, икономическа, трудово-пазарна и социална политика са толкова силни, че гарантирането на социална сигурност на населението на европейско ниво стана неизбежно.

Днес ЕС означава бюрокрация, сложни договори и правна система, ползата от която за хората често остава неразбрана. БОД, напротив, е изключително опростен откъм бюрокрация и лесно разбираем, смисълът от индивидуална екзистенциална сигурност е очевиден за всички.

ЕС днес разпределя много пари под формата на субсидии в секторите на индустрията и селското стопанство. От тези пари извличат полза малцина, дори ако чрез това се цели създаването на нови работни места. БОД за всички също би осигурявал работни места, тъй като получените пари ще бъдат използвани за потребление и инвестиции. Чрез БОД също се стимулира икономиката, с малката разлика, че се създават точно желаните от гражданите работни места; т.е., конкретните икономически решения се вземат до голяма степен децентрализирано. Не може да съществува и съмнение, че децентрализирано управлявани икономики в средно- и дългосрочен план просперират много повече, отколкото централизарани такива.home
čeština dansk Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina suomi svenska українська