Seznam bazični mesečni prihodekhome
български čeština dansk Deutsch English espańol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands polski portuguęs Русский slovenčina suomi svenska українська


Program:


Vsi evropski državljani bi morali brezpogojno prejemati bazični mesečni prihodek (BMP). Ta vsota bi se izplačevala vsakemu posamezniku in bi mu zagotavljala eksistenco ter temeljno participacijo v družbi. Za mladoletne osebe bi se ta prihodek izplačeval njihovim skrbnikom. Bazični prihodek je posameznikov prihodek, ki ni vezan na nikakršno obveznost. Za prejemanje tega prihodka ni potrebno delati, niti se njegova poraba ne nadzira. Višina bazičnega prihodka bi se določila z referendumom širom Evropske unije.

Razlaga


EU je projekt miru med Evropejci kot tudi širšim svetom. Osebna socialna varnost je pogoj za zagotavljanje miru in BMP je najboljša rešitev za zagotovitev tovrstne varnosti vsem članom skupnosti.

Zaradi EU integracijskega procesa države članice nimajo več popolnoma neodvisnih politik. Neodvisnost valute, ekonomije, zaposlovanja in socialnih politik je bistvena pri zagotavljanju socialne varnosti ljudi širom EU.

Danes se zdi, da EU simbolizira birokracijo, neuspelo ustavo ter zakonodajo, ki prebivalcem ni transparentna. Po drugi strani predstavlja BMP birokratsko vrzel, ki je enostavna za razumeti- nujno je dati pomen zagotavljanju posameznikove eksistence.

EU namenja prekomerne subvencije industriji in kmetijstvo, ki naj bi zagotavljala delovna mesta. V realnosti imajo od tega le redki korist. BMP za vse evropske državljane bi zagotavljal delovna mesta saj bi prejemniki ali vlagali ali trošili prejeti denar. Konkretne ekonomske odločitve bi se tako decentralizirale. Nobenega dvoma ni, da je decentralizirana ekonomija (v primerjavi s centralizirano) uspešnejša na srednje ročnem in dolgoročnem področju.home
български čeština dansk Deutsch English espańol français italiano latviešu valodā magyar Nederlands polski portuguęs Русский slovenčina suomi svenska українська