Ehdoton perustulo jokaisellehome
български čeština dansk Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina svenska українська


Ohjelmajulistus:


Kaikkien Euroopan Unionin kansalaisten tulisi saada ehdoton kuukausittainen perustulo. Tämä tuki maksetaan euroissa yksilökohtaisesti, ja sen tulisi turvata sekä jokaisen olemassaolo että yleinen yhteiskunnallinen osallistuminen. Alaikäisten tai muiden vajaavaltaisten henkilöiden kohdalla perustulo maksetaan vanhemmille tai laillisille holhoojille. Perustulo muodostaa yksilöllisen oikeuden, joka ei ole sidottu mihinkään velvollisuuteen. Se ei velvoita työntekoon, eikä siihen liity varojen valvontaa. Perustulon määrä asetettaisiin tasaisin väliajoin EU:n laajuisella kansanäänestyksellä.

Taustaselvitys


EU on eurooppalaisten ja koko maailman ihmisten välinen rauhanprojekti. Henkilökohtainen sosiaaliturva on rauhan ennakkoehto, ja perustulomalli (GLI – Guaranteed Livable Income For Everyone) on yksinkertaisin ja tehokkain keino taata tällainen välttämätön turva kaikille yhteisön jäsenille.

Euroopan Unionin integraatioprosessin seurauksena jäsenmaat eivät enää kykene täysin itsenäiseen päätöksentekoon. EU-maiden monisyinen yhteenkietoutuneisuus – josta kielivät mm. yhteinen valuutta sekä talouden, työmarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan keskinäinen riippuvuus – vaatii myös ihmisten sosiaaliturvan takaamista koko EU:n mittakaavassa.

Nykyään EU tuntuu edustavan byrokratiaa, monimutkaisia sopimuksia ja lakeja, joiden edut eivät ole läpinäkyviä kansalaisille. Ehdoton perustulo ei sitä vastoin ole byrokraattinen, ja lisäksi se on helposti ymmärrettävissä – sen merkitys yksilön olemassaolon turvana on ilmeinen.

EU jakaa ylenpalttisia tukiaisia teollisuudelle ja maataloudelle, minkä oletetaan synnyttävän työpaikkoja. Todellisuudessa vain harvat kuitenkin hyötyvät näistä toimista. Kaikkia EU:n kansalaisia koskettava perustulo loisi työpaikkoja tulonsaajien joko kuluttaessa tai sijoittaessa varansa. Perustulo ei ainoastaan piristä taloutta vaan luo lisäksi sellaisia työpaikkoja, jotka vastaavat kansalaisten erityistarpeita. Konkreettiset taloudelliset päätökset tehdään näin ollen hajautetusti. Ei ole epäilystäkään siitä, että hajautetut taloudet – verrattuna keskitettyihin – menestyvät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.home
български čeština dansk Deutsch English español français italiano latviešu valodā magyar nederlands polski português Русский slovenčina slovenščina svenska українська